باغ تالار عمارت صفا جو
باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار ایرانی
باغ تالار آدریان
باغ تالار آریانا
باغ عمارت فانوس
باغ تالار مجلل نیکان
تالار پذیرایی پارسین
باغ تالار ویان
باغ تالار ترانه
تالار پذیرایی سرو سعادت آباد

همه تخفیفات