باغ تالار ویان
باغ عمارت فانوس
تالار پذیرایی پارسین
باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار ایرانی
باغ تالار مجلل نیکان
باغ تالار آدریان
باغ تالار آریانا
تالار پذیرایی سرو سعادت آباد
باغ تالار عمارت صفا جو
باغ تالار ترانه

همه تخفیفات