باغ تالار ترانه
تالار پذیرایی سرو سعادت آباد
باغ تالار عمارت صفا جو
باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار مجلل نیکان
باغ تالار ایرانی
باغ تالار آریانا
تالار پذیرایی پارسین
باغ تالار ویان
باغ عمارت فانوس
باغ تالار آدریان

همه تخفیفات