باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار آدریان
باغ تالار عمارت صفا جو
باغ تالار ایرانی
صفحه نخست > صفحات > فروش تالار

فروش تالار

فروش فوری تالار پذیرایی

فروش تالار میزبان
تالار میزبان
میدان بریانک - ۴۵۰ متر تجاری فعال- در طبقه اول و دوم- جواز ده ساله- ۰۹۱۲۳۷۷۶۹۶۱ 

فروش تالار تندیس
تالار تندیس

چهار دانگه -۹۰۰ متر تجاری فعال- جواز ۱۰ ساله - 09123776961