جشنواره عروسی در ماه مبارک رمضانجشنواره عروسی در ماه مبارک رمضان

جشنواره عروسی در ماه مبارک رمضانجشنواره عروسی در ماه مبارک رمضانباغ تالار فلامینگو
 تشریفات مجلل سرمهباغ تالار کلاسیکباغ تالار فلامینگو
15% تخفیف + افطاری + ورودی رایگان15% تخفیف + افطاری + ورودی رایگان10% تخفیف + افطاری رایگان
   
جشنواره عروسی در ماه مبارک رمضانتالار قصر کیانجشنواره عروسی در ماه مبارک رمضان
تالار مجلل کیانتالار قصر کیانتالار ایرانیان جماران
20% تخفیف 10% تخفیف100% خدمات + افطاری رایگان
   
باغ تالار فانوستالار لوکس امیر اندیشه تالار مجلل امیر
باغ تالار فانوستالار لوکس امیر اندیشهتالار مجلل امیر
40% تخفیف20% تخفیف از کل قرارداد40% تخفیف از کل قرارداد
   
 تالار بنیتاباغ تالار توسکاتالار قصر آیلین
تالار بنیتاباغ تالار توسکاتالار قصر آیلین
10% تخفیف از کل قرارداد + ورودی30% تخفیف از کل قراردادخدمات و افطاری رایگان
   
باغ ایرانیتالار امرالدباغ تالار آدریان
باغ ایرانیتالار امرالدباغ تالار آدریان
20% تخفیف از کل قرارداد  15% تخفیف + افطاری رایگان  20% تخفیف + ورودی رایگان
   
باغ تالار آناهلتالار پذیرایی تی آموباغ قصر سفید
باغ آناهلتالار تی آموباغ قصر سفید
20% تخفیف30% تخفیف + افطاری رایگان20% تخفیف +تخفیف ویژه خدمات
   
تالار پذیرایی فدک (بهمن)باغ تالار آناهیتامجموعه باغ تالارهای ترانه
تالار فدک بهمنباغ آناهیتا کرجباغ تالار ترانه
10% تخفیف + ورودی + ارزش افزوده50% تخفیف خدمات + 10% تخفیف نقدی  30% تخفیف + افطاری رایگان 
   
تالار رویال پالاستالار تشریفاتی داریوشبزرگ تشریفات (تهرانپارس)
تالار رویال پالاستالار تشریفاتی داریوشتالار بزرگ تشریفات تهرانپارس
40% تخفیف از کل قرارداد20% تخفیف + افطاری رایگان 15% تخفیف + افطاری رایگان  
   
تالار پذیرایی ولیمهباغ تالار پالیزی شهریارتشریفات عروسی ماه
تالار ولیمهتالارپالیزیتشریفات ماه
25% تخفیف +پکیج ماه رمضان 15% تخفیف +یک آپشن فوق العادهپیکیج ماه مبارک رمضان
   
تالار رویای آبیتالار قصر طلاییتالار پذیرایی لوکس مروارید
تالار رویای آبیتالار قصر طلاییتالار لوکس مروارید
15% تخفیف + افطاری رایگانافطاری رایگان + تخفیفات ویژه20% تخفیف
   
تالار پذیرایی دریای نورباشگاه تشریفاتی ساقدوشتالار پذیرایی کشتی ارم
تالار دریای نورتالار ساقدوشتالار کشتی ارم
30% تخفیف + افطاری رایگان + ورودی25% تخفیف20% تخفیف + خدمات
تالار پذیرایی آرتمیستالار پذیرایی تشریفاتی پایتختتالار پذیرایی عطر سیب
تالار آرتمیستالار تشریفاتی پایتختتالار عطر سیب
30% خدمات + افطاری رایگان + تخفیفات ویژهافطاری رایگان + تخفیفات ویژهمالیات + حق سرویس + ورودی
   
باغ تالار پرنیاباغ تالار عقیقتشریفاتی باغ صبا
باغ پرنیاباغ عقیقباغ صبا
20% تخفیف + 10% از خدمات20% تخفیف10% تخفیف + ورودی
   
باغ تالار میزبانباغ تالار بهشت مهدیهتل شیان
باغ میزبانتالار بهشت مهدیهتل شیان
30% تخفیفافطاری رایگان + 50% از خدمات20% تخفیف + یک شب اقامت
   
تالار پذیرایی عمارت چیتگرتالار پذیرایی شیانباغ تالار پارسا
 تالار عمارت چیتگر تالار شیانباغ پارسا
 افطاری رایگان + تخفیفات ویژه 10% تخفیف + افطاری رایگان 15% تخفیف + ورودی
   
باغ تالار تشریفاتی آریلباغ تالار باغستانتالار پذیرایی شادکام
باغ تشریفاتی آریلباغ باغستانتالار شادکام
 15% تخفیف + ورودی100% تخفیف خدمات 10% تخفیف + تخفیفات ویژه
   
تالار پذیرایی گلاریستالار پذیرایی مجلل کاختالار پذیرایی قصر آریان
تالار گلاریستالار مجلل کاختالار قصر آریان
20% تخفیف از کل قرارداد35% تخفیف + ورودی20% تخفیف + پکیج طلایی تخفیف
   
تالار پذیرایی الماس ریتالار پذیرایی مجلل بنیامینتالار پذیرایی رویال آنتیک
تالار الماس شهر ریتالار مجلل بنیامینتالار رویال آنتیک
افطاری رایگان10% تخفیف از کل قرارداد + 30% از خدمات40% تخفیف از خدمات عروسی
   
باغ تالار قصر مریم شهریارباغ تالار ملودیباشگاه نیاوران
باغ قصر مریم شهریارباغ تالار ملودیباشگاه نیاوران
25% تخفیف + افطاری رایگان30% تخفیف + افطاری رایگان افطاری رایگان  
   
هتل مارلیک تهرانتالار پذیرایی رسپیناتالار پذیرایی پردیسان پونک
هتل مارلیکتالار رسپیناتالار پردیسان پونک
15% تخفیف70% خدمات+ حق سرویس + مالیاتورودی + حق سرویس + مالیات
   
باشگاه تشریفاتی اقدسیهباغ تالار زمرد - شهریارتالار پذیرایی تشریفات کلاسیک
باشگاه تشریفاتی اقدسیهباغ تالار زمرد شهریارتشریفات کلاسیک
10% تخفیف25% تخفیف + افطاری رایگانسورپرایز مدیریت + ورودی رایگان
   

 

 

لیست در حال به روز رسانی می باشد......