باغ تالار ترانه
باغ تالار عمارت صفا جو
باغ تالار آریانا
باغ عمارت فانوس
باغ تالار ویان
تالار پذیرایی پارسین
باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار آدریان
تالار پذیرایی سرو سعادت آباد
باغ تالار مجلل نیکان
باغ تالار ایرانی

همه تخفیفات