باغ تالار ایرانی
باغ تالار عمارت صفا جو
باغ تالار آریانا
تالار پذیرایی پارسین
باغ تالار ویان
باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار آدریان
باغ تالار مجلل نیکان
باغ تالار ترانه
باغ عمارت فانوس
تالار پذیرایی سرو سعادت آباد

همه تخفیفات