تالار پذیرایی ایرانیان (خ جماران)
باشگاه صاحبقرانیه