تالار پذیرایی ایرانیان (جماران)           باشگاه صاحبقرانیه
 

تالار پذیرایی ایرانیان (خ جماران)
باشگاه صاحبقرانیه