باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار آدریان
باغ تالار عمارت صفا جو
باغ تالار ایرانی
صفحه نخست > صفحات > زمان بندی تبلیغات در کانال تلگرام بانک تالار

زمان بندی تبلیغات در کانال تلگرام بانک تالار

کانال بانک تالار در تلگرام:

ردیف

روز تبلیغ

تاریخ تبلیغ

ساعت تبلیغ

نام تالار

1

شنبه

94/11/24

10

آناهیتا ( 1 از 4)

2

شنبه

94/11/24

13

تبلیغ

3

شنبه

94/11/24

16

تک درخت ( 1 از 4)

4

شنبه

94/11/24

19

باغ ساقدوش (1 از 3)

5

شنبه

94/11/24

21

تبلیغ

6

یکشنبه

94/11/25

10

باغ سعادت (1 از 2)

7

یکشنبه

94/11/25

13

تبلیغ

8

یکشنبه

94/11/25

16

عطر سیب ( 1 از 3)

9

یکشنبه

94/11/25

19

برازنده ( 1 از 2 )

10

یکشنبه

94/11/25

21

تبلیغ

11

دوشنبه

94/11/26

10

نیاوران

12

دوشنبه

94/11/26

13

تبلیغ

13

دوشنبه

94/11/26

16

صبور

14

دوشنبه

94/11/26

19

پاسارگاد  ( 1 از 2)

15

دوشنبه

94/11/26

21

تبلیغ

16

سه شنبه

94/11/27

10

پیمان

17

سه شنبه

94/11/27

13

تبلیغ

18

سه شنبه

94/11/27

16

صدف تهرانسر

19

سه شنبه

94/11/27

19

امیران  ( 1 از 2)

20

سه شنبه

94/11/27

21

تبلیغ

21

چهارشنبه

94/11/28

10

سپیده  ( 1 از 2)

22

چهارشنبه

94/11/28

13

تبلیغ

23

چهارشنبه

94/11/28

16

استقلال

24

چهارشنبه

94/11/28

19

ساغر

25

چهارشنبه

94/11/28

21

تبلیغ

26

پنج شنبه

94/11/29

10

قصر ندا

27

پنج شنبه

94/11/29

13

تبلیغ

28

پنج شنبه

94/11/29

16

حجله ( 1 از 2)

29

پنج شنبه

94/11/29

19

باغ کلاسیک

30

پنج شنبه

94/11/29

21

تبلیغ

31

جمعه

94/11/30

10

قصر گلستان  ( 1 از 4)

32

جمعه

94/11/30

13

تبلیغ

33

جمعه

94/11/30

16

سناتور (1 از 3)

34

جمعه

94/11/30

19

قصر بهشت  ( 1 از 5)

35

جمعه

94/11/30

21

تبلیغ

36

شنبه

94/12/01

10

رویای آبی  ( 1 از 2)

37

شنبه

94/12/01

13

تبلیغ

38

شنبه

94/12/01

16

قصر مدائن

39

شنبه

94/12/01

19

تک درخت ( 2 از 4)

40

شنبه

94/12/01

21

تبلیغ

41

یکشنبه

94/12/02

10

پاسارگاد  ( 2 از 2)

42

یکشنبه

94/12/02

13

امیران  ( 2 از 2)

43

یکشنبه

94/12/02

16

حجله ( 2 از 2)

44

یکشنبه

94/12/02

19

باغ ارکیده (1 از 2)

45

یکشنبه

94/12/02

21

تبلیغ

46

دوشنبه

94/12/03

10

قصر بهشت  ( 2 از 5)

47

دوشنبه

94/12/03

13

تبلیغ

48

دوشنبه

94/12/03

16

پدیده پارسیان

49

دوشنبه

94/12/03

19

قصر گلستان  ( 2 از 4)

50

دوشنبه

94/12/03

21

تبلیغ

51

سه شنبه

94/12/04

10

باغ آناهیتا

52

سه شنبه

94/12/04

13

تبلیغ

53

سه شنبه

94/12/04

16

تک درخت ( 3 از 4)

54

سه شنبه

94/12/04

19

آناهیتا ( 2 از 4)

55

سه شنبه

94/12/04

21

تبلیغ

56

چهارشنبه

94/12/05

10

پارسیان بومهن (1 از 4)

57

چهارشنبه

94/12/05

13

تبلیغ

58

چهارشنبه

94/12/05

16

رویای آبی  ( 2 از 2)

59

چهارشنبه

94/12/05

19

قصر گلچین

60

چهارشنبه

94/12/05

21

تبلیغ

61

پنج شنبه

94/12/06

10

عطر سیب ( 2 از 3)

62

پنج شنبه

94/12/06

13

تبلیغ

63

پنج شنبه

94/12/06

16

باغ آناهیتا (1 از 2)

64

پنج شنبه

94/12/06

19

دانیال (1 از 4)

65

پنج شنبه

94/12/06

21

تبلیغ

66

جمعه

94/12/07

10

قصر بهشت  ( 3 از 5)

67

جمعه

94/12/07

13

تبلیغ

68

جمعه

94/12/07

16

آناهیتا ( 3 از 4)

69

جمعه

94/12/07

19

باغ ساقدوش (2 از 3)

70

جمعه

94/12/07

21

تبلیغ

71

شنبه

94/12/08

10

قصر گلستان  ( 3 از 4)

72

شنبه

94/12/08

13

تبلیغ

73

شنبه

94/12/08

16

قصر بهشت  ( 4 از 5)

74

شنبه

94/12/08

19

تک درخت ( 4 از 4)

75

شنبه

94/12/08

21

تبلیغ

76

یکشنبه

94/12/09

10

دانیال (2 از 4)

77

یکشنبه

94/12/09

13

تبلیغ

78

یکشنبه

94/12/09

16

باغ ارکیده (2 از 2)

79

یکشنبه

94/12/09

19

سپیده  ( 2 از 2)

80

یکشنبه

94/12/09

21

تبلیغ

81

دوشنبه

94/12/10

10

پارسیان بومهن (2 از 4)

82

دوشنبه

94/12/10

13

تبلیغ

83

دوشنبه

94/12/10

16

عطر سیب ( 3 از 3)

84

دوشنبه

94/12/10

19

باغ آناهیتا (2 از 2)

85

دوشنبه

94/12/10

21

تبلیغ

86

سه شنبه

94/12/11

10

قصر بهشت  ( 5 از 5)

87

سه شنبه

94/12/11

13

تبلیغ

88

سه شنبه

94/12/11

16

قصر گلستان  ( 4 از 4)

89

سه شنبه

94/12/11

19

باغ سعادت (2 از 2)

90

سه شنبه

94/12/11

21

تبلیغ

91

چهارشنبه

94/12/12

10

شادی های زندگی (1 از 2)

92

چهارشنبه

94/12/12

13

تبلیغ

93

چهارشنبه

94/12/12

16

دانیال (3 از 4)

94

چهارشنبه

94/12/12

19

پارس لوکس

95

چهارشنبه

94/12/12

21

تبلیغ

96

پنج شنبه

94/12/13

10

آناهیتا ( 4 از 4)

97

پنج شنبه

94/12/13

13

تبلیغ

98

پنج شنبه

94/12/13

16

پارسیان بومهن (3 از 4)

99

پنج شنبه

94/12/13

19

امپراطور پایتخت (1 از 4)

100

پنج شنبه

94/12/13

21

تبلیغ

101

جمعه

94/12/14

10

باغ ساقدوش (3 از 3)

102

جمعه

94/12/14

13

تبلیغ

103

جمعه

94/12/14

16

دانیال (4 از 4)

104

جمعه

94/12/14

19

امپراطور غرب (1 از 2)

105

جمعه

94/12/14

21

تبلیغ

106

شنبه

94/12/15

10

داریوش

107

شنبه

94/12/15

13

تبلیغ

108

شنبه

94/12/15

16

دنیای امید

109

شنبه

94/12/15

19

قصر کسری

110

شنبه

94/12/15

21

تبلیغ

111

یکشنبه

94/12/16

10

قصر امیر

112

یکشنبه

94/12/16

13

تبلیغ

113

یکشنبه

94/12/16

16

شهرام

114

یکشنبه

94/12/16

19

پارسیان بومهن (4 از 4)

115

یکشنبه

94/12/16

21

تبلیغ

116

دوشنبه

94/12/17

10

کوثر

117

دوشنبه

94/12/17

13

تبلیغ

118

دوشنبه

94/12/17

16

صبا پونک (1 از 3)

119

دوشنبه

94/12/17

19

امپراطور پایتخت (2 از 4)

120

دوشنبه

94/12/17

21

تبلیغ

121

سه شنبه

94/12/18

10

شادی های زندگی (2 از 2)

122

سه شنبه

94/12/18

13

تبلیغ

123

سه شنبه

94/12/18

16

صاحبقرانیه (1 از 3)

124

سه شنبه

94/12/18

19

مکث (تولید کننده مبلمان تالار)

125

سه شنبه

94/12/18

21

تبلیغ

126

چهارشنبه

94/12/19

10

برازنده ( 2 از 3 )

127

چهارشنبه

94/12/19

13

تبلیغ

128

چهارشنبه

94/12/19

16

امپراطور غرب (2 از 2)

129

چهارشنبه

94/12/19

19

ساحل

130

چهارشنبه

94/12/19

21

تبلیغ

131

پنج شنبه

94/12/20

10

قصر الوند

132

پنج شنبه

94/12/20

13

تبلیغ

133

پنج شنبه

94/12/20

16

نگین غرب

134

پنج شنبه

94/12/20

19

امپراطور پایتخت (3 از 4)

135

پنج شنبه

94/12/20

21

تبلیغ

136

جمعه

94/12/21

10

سناتور (2 از 3)

137

جمعه

94/12/21

13

تبلیغ

138

جمعه

94/12/21

16

صاحبقرانیه (2 از 3)

139

جمعه

94/12/21

19

تشریفات کلاسیک

140

جمعه

94/12/21

21

تبلیغ

141

شنبه

94/12/22

10

تالار کوثر

142

شنبه

94/12/22

13

تبلیغ

143

شنبه

94/12/22

16

فدک

144

شنبه

94/12/22

19

رویال تهران

145

شنبه

94/12/22

21

تبلیغ

146

یکشنبه

94/12/23

10

صبا پونک (2 از 3)

147

یکشنبه

94/12/23

13

تبلیغ

148

یکشنبه

94/12/23

16

هتل پارسیان

149

یکشنبه

94/12/23

19

امپراطور پایتخت (4 از 4)

150

یکشنبه

94/12/23

21

تبلیغ

151

دوشنبه

94/12/24

10

مهرگان

152

دوشنبه

94/12/24

13

تبلیغ

153

دوشنبه

94/12/24

16

بهاره

154

دوشنبه

94/12/24

19

شرف

155

دوشنبه

94/12/24

21

تبلیغ

156

سه شنبه

94/12/25

10

برازنده ( 3 از 3 )

157

سه شنبه

94/12/25

13

تبلیغ

158

سه شنبه

94/12/25

16

سناتور (3 از 3)

159

سه شنبه

94/12/25

19

قریشی

160

سه شنبه

94/12/25

21

تبلیغ

161

چهارشنبه

94/12/26

10

صبا پونک (3 از 3)

162

چهارشنبه

94/12/26

13

تبلیغ

163

چهارشنبه

94/12/26

16

آرمادا

164

چهارشنبه

94/12/26

19

میزبان

165

چهارشنبه

94/12/26

21

تبلیغ

166

پنج شنبه

94/12/27

10

ارغوان طلایی

167

پنج شنبه

94/12/27

13

تبلیغ

168

پنج شنبه

94/12/27

16

چهلستون

169

پنج شنبه

94/12/27

19

تشریفات صبور

170

پنج شنبه

94/12/27

21

تبلیغ

171

جمعه

94/12/28

10

قصر پردیس

172

جمعه

94/12/28

13

تبلیغ

173

جمعه

94/12/28

16

صاحبقرانیه (3 از 3)

174

جمعه

94/12/28

19

قصر پردیس

175

جمعه

94/12/28

21

تبلیغ

176

شنبه

94/12/29

10

صدف تهرانپارس

177

شنبه

94/12/29

13

تبلیغ

178

شنبه

94/12/29

16

باغ مهرداد

179

شنبه

94/12/29

19

چهارفصل

  نکاتی در خصوص تبلیغات:

1- هزینه هر تبلیغ 35 هزار تومان می باشد.
2- لطفا پس از واریز وجه پست مورد نظرتان را با درج تاریخ و ساعت به آی دی زیر ارسال نمایید.


 ID: @r324kh
3- در انتخاب تاریخ و ساعت دقت نمایید فقط از روز و ساعت های خالی استفاده نمایید.
4- شماره کارت جهت واریز وجه:
بانک سامان به نام رضا خطیبی پور
6219861008194119