باغ تالار عمارت صفا جو
باغ عمارت فانوس
باغ تالار آدریان
باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار مجلل نیکان
باغ تالار ایرانی
باغ تالار آریانا
تالار پذیرایی سرو سعادت آباد
تالار پذیرایی پارسین
باغ تالار ویان
باغ تالار ترانه