باغ تالار مجلل امیر
تالار پذیرایی پارسین
باغ تالار مجلل نیکان
تالار پذیرایی سرو سعادت آباد
باغ تالار ویان
باغ تالار ایرانی
باغ تالار ترانه
باغ عمارت فانوس
باغ تالار عمارت صفا جو
باغ تالار آریانا
باغ تالار آدریان