تالارهای لحظه آخری:     لطفا برای مشاهده تخفیف، بر روی روزهای سبز رنگ در تقویم ها کلیک نمایید.

خرداد 1399
May - June - 2020
رمضان - شوال 1441
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
 
 
 
 
 
۱
۲۸
21
۲
۲۹
22
۳
۱
23
۴
۲
24
۵
۳
25
۶
۴
26
۷
۵
27
۸
۶
28
۹
۷
29
۱۰
۸
30
۱۱
۹
31
۱۲
۱۰
1
۱۳
۱۱
2
۱۴
۱۲
3
۱۵
۱۳
4
۱۶
۱۴
5
۱۷
۱۵
6
۱۸
۱۶
7
۱۹
۱۷
8
۲۰
۱۸
9
۲۱
۱۹
10
۲۲
۲۰
11
۲۳
۲۱
12
۲۴
۲۲
13
۲۵
۲۳
14
۲۶
۲۴
15
۲۷
۲۵
16
۲۸
۲۶
17
۲۹
۲۷
18
۳۰
۲۸
19
۳۱
۲۹
20
تیر 1399
June - July - 2020
شوال - ذیقعده 1441
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
 
۱
۰
21
۲
۱
22
۳
۱
23
۴
۱
24
۵
۱
25
۶
۱
26
۷
۱
27
۸
۱
28
۹
۱
29
۱۰
۱
30
۱۱
۱
1
۱۲
۱
2
۱۳
۱
3
۱۴
۱
4
۱۵
۱
5
۱۶
۱
6
۱۷
۱
7
۱۸
۱
8
۱۹
۱
9
۲۰
۱
10
۲۱
۱
11
۲۲
۱
12
۲۳
۱
13
۲۴
۱
14
۲۵
۱
15
۲۶
۱
16
۲۷
۱
17
۲۸
۱
18
۲۹
۱
19
۳۰
۱
20
۳۱
۱
21
پنجشنبه 8 خرداد 1399

مجلل کاخ
تلفن: 66658885
موبایل: 09215936200
نام مدیر: جهانگیری
آدرس: انتهای یادگار امام، خیابان سی متری جی، خیابان شاه محمدی، کمیل غربی
شرح تخفیف:
30% تخفیف
  
جمعه 9 خرداد 1399

مجلل کاخ
تلفن: 66658885
موبایل: 09215936200
نام مدیر: جهانگیری
آدرس: انتهای یادگار امام، خیابان سی متری جی، خیابان شاه محمدی، کمیل غربی
شرح تخفیف:
30% تخفیف
  
شنبه 10 خرداد 1399

مجلل کاخ
تلفن: 66658885
موبایل: 09215936200
نام مدیر: جهانگیری
آدرس: انتهای یادگار امام، خیابان سی متری جی، خیابان شاه محمدی، کمیل غربی
شرح تخفیف:
30% تخفیف
  
یکشنبه 11 خرداد 1399

مجلل کاخ
تلفن: 66658885
موبایل: 09215936200
نام مدیر: جهانگیری
آدرس: انتهای یادگار امام، خیابان سی متری جی، خیابان شاه محمدی، کمیل غربی
شرح تخفیف:
30% تخفیف
  
دوشنبه 12 خرداد 1399

مجلل کاخ
تلفن: 66658885
موبایل: 09215936200
نام مدیر: جهانگیری
آدرس: انتهای یادگار امام، خیابان سی متری جی، خیابان شاه محمدی، کمیل غربی
شرح تخفیف:
30% تخفیف
  
سه شنبه 13 خرداد 1399

مجلل کاخ
تلفن: 66658885
موبایل: 09215936200
نام مدیر: جهانگیری
آدرس: انتهای یادگار امام، خیابان سی متری جی، خیابان شاه محمدی، کمیل غربی
شرح تخفیف:
30% تخفیف
  
چهارشنبه 14 خرداد 1399

مجلل کاخ
تلفن: 66658885
موبایل: 09215936200
نام مدیر: جهانگیری
آدرس: انتهای یادگار امام، خیابان سی متری جی، خیابان شاه محمدی، کمیل غربی
شرح تخفیف:
30% تخفیف
  
پنجشنبه 15 خرداد 1399

مجلل کاخ
تلفن: 66658885
موبایل: 09215936200
نام مدیر: جهانگیری
آدرس: انتهای یادگار امام، خیابان سی متری جی، خیابان شاه محمدی، کمیل غربی
شرح تخفیف:
30% تخفیف
  
جمعه 16 خرداد 1399

مجلل کاخ
تلفن: 66658885
موبایل: 09215936200
نام مدیر: جهانگیری
آدرس: انتهای یادگار امام، خیابان سی متری جی، خیابان شاه محمدی، کمیل غربی
شرح تخفیف:
30% تخفیف
  
شنبه 17 خرداد 1399

مجلل کاخ
تلفن: 66658885
موبایل: 09215936200
نام مدیر: جهانگیری
آدرس: انتهای یادگار امام، خیابان سی متری جی، خیابان شاه محمدی، کمیل غربی
شرح تخفیف:
30% تخفیف
  
نمایش همه