باغ تالار عمارت یاسین
سالن عقد پدرخوانده
باغ تالار مهر و ماه
باغ تالار سی دا (بهشت)
باغ تالار عمارت صفا جو
تالار پذیرایی قصر وصال
مجموعه باغ تالارهای ترانه
مشاوره عروسی