باغ تالار عمارت صفا جو
تالار پذیرایی قصر وصال
باغ تالار مهر و ماه
سالن عقد پدرخوانده
باغ تالار سی دا (بهشت)
مجموعه باغ تالارهای ترانه
باغ تالار عمارت یاسین
مشاوره عروسی