تالار پذیرایی پارسین
باغ تالار ایرانی
باغ تالار عمارت صفا جو
تالار پذیرایی سرو سعادت آباد
باغ تالار آریانا
باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار ویان
باغ تالار ترانه
باغ تالار آدریان
باغ تالار مجلل نیکان
باغ عمارت فانوس