تالار پذیرایی پارسین
باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار ایرانی
باغ تالار آدریان
باغ تالار مجلل نیکان
باغ تالار آریانا
باغ تالار عمارت صفا جو
باغ عمارت فانوس
باغ تالار ترانه
باغ تالار ویان
تالار پذیرایی سرو سعادت آباد