باغ تالار آریانا
باغ تالار آدریان
باغ تالار ترانه
باغ تالار عمارت صفا جو
باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار مجلل نیکان
باغ عمارت فانوس
باغ تالار ایرانی