باغ تالار مجلل نیکان
باغ عمارت فانوس
تالار پذیرایی پارسین
باغ تالار آدریان
باغ تالار عمارت صفا جو
باغ تالار ترانه
باغ تالار مجلل امیر
تالار پذیرایی سرو سعادت آباد
باغ تالار ویان
باغ تالار ایرانی
باغ تالار آریانا